Nowe zastosowanie Wi-Fi


Nowe zastosowanie sieci Wi-Fi. Jak wiemy sieć ta, umożliwia nam mobilne połączenie Internetowe, dzięki któremu możemy się połączyć z Internetem w każdym miejscu i praktycznie o każdej porze, gdzie tylko owo połączenie jest możliwe. Jednak Amerykańscy naukowcy pracują jeszcze nad jednym jej zastosowaniem, a mianowicie Wi-Fi ma pomagać w tworzeniu map budynków przy zastosowaniu Dronów.

Komentarze